آموزش پمپ نمونه برداری فردی مدل CORTEX PLM

تاریخ انتشار : 2021/08/10

بخش اول( معرفی کلی دستگاه)

بخش دوم (تست دبی)

بخش سوم (شارژ و دشارژ)

بخش چهارم (کیف کوچک)

بخش پنجم (کیف حمل)

بخش ششم ( تست لانگ تایم -16 ساعته)

0/5 (0 نظر)
برچسب ها :
دسته بندی ها :

برخی از مشتریان